Ya?ad???m?z evren hakk?ndaki anlay???m?z?n ?ekillenmesine ve bilimin geli?imine önemli katk?lar? bulunan bilim insanlar?n?n hayatlar?, teorileri, çal??malar?... Bilime Yön Verenler dizisinde yer alan kitaplar genç nesillere ilham kayna?? olacak. Nikolas Kopernik gece gökyüzünü gözlemledi ve matematik alan?ndaki becerilerini kullanarak Evren'in i?leyi?i hakk?ndaki anlay???m?z?n geli?imine büyük katk?da bulundu. Teorileri ya?ad??? dönemde geçerli kabul edilen dü?üncelere ayk?r?yd? ve çal??malar?, yüzy?llar boyunca önemli bilim insanlar?n? etkilemeye devam etti.